การลงทุน

  • กองทุนสด: การลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งมาก่อนแล้ว
  • กองทุนใหม่: การลงทุนเพื่อสร้างตึกอาคารใหม่และวางแผนโครงการโรงเรียน
  • หน้าที่ของเรา: แสวงหานักลงทุนที่จะมาลงทุนกับโรงเรียนของท่านและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการลงทุน