ข่าว

การพัฒนาล่าสุดจาก WLA

The Library in the Forest & Lee Park

76 Moo 8 Yuwa Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai, 50120

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะประกอบไปด้วยห้องสมุด, ศูนย์ให้ความรู้, ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม, ห้องบรรยาย, บริการการศึกษาออนไลน์ และศูนย์ข้อมูลสำหรับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะดำเนินการด้วยหลักความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% ด้วยระบบโซลาร์เซลล์, น้ำประปา, ระบบกำจัดของเสียในตัวเอง 


ดร. เดนรี่ เมชินเข้าร่วม WLA ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/ที่ปรึกษา
Denry’s pedagogical background encompasses international schooling, independent boarding, and the UK state sector. Formerly Head of Upper School at Harrow Bangkok and Associate Director (Special Projects) for Harrow International Management Services, he has considerable experience of schools operating in diverse and competitive contexts, particularly in Asia. 

Despite inclusivity’s importance and most people’s desire for it, understanding inclusivity can be tricky. This book introduces the concept of Total Inclusivity to organisations, their leaders and employees around the world. It aims to help organisations and those people who create them to become Totally Inclusive Communities, wherein diversity is valued, healthy identities are enabled, respect for difference prevails and every member counts – regardless of their identity mix.

The book provides insights into how identity works and defines Total Inclusivity as concept and practice. Whitehead suggests what organisations can do to safeguard and nurture diverse organisational identities. The book also provides easy-to-follow guidelines on how we can implement Total Inclusivity in organisation through individuals.

Written in an accessible style, while informed by contemporary research into the self, organisations and identities, this book will not only guide organizational members – owners, CEOs, leaders, managers, administrators and every staff member – along the pathway to creating a Totally Inclusive Community, it will establish a bold and provocative ethical standard for organisations to follow as they venture further into this century.