ข่าว

การพัฒนาล่าสุดจาก WLA

The Library in the Forest

76 Moo 8 Yuwa Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai, 50120

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะประกอบไปด้วยห้องสมุด, ศูนย์ให้ความรู้, ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม, ห้องบรรยาย, บริการการศึกษาออนไลน์ และศูนย์ข้อมูลสำหรับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะดำเนินการด้วยหลักความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% ด้วยระบบโซลาร์เซลล์, น้ำประปา, ระบบกำจัดของเสียในตัวเอง 

ดร. เดนรี่ เมชินเข้าร่วม WLA ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/ที่ปรึกษา

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.เดนรี เมชิน หนึ่งในผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากที่สุดด้านโรงเรียนนานาชาติได้เข้าร่วมองค์กร WLA เดนรี่มีประสบการณ์ในการเปิดโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์หลายแห่งทั่วเอเชีย และจะเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่ายิ่งให้กับทีม WLA