ปัญญา การศึกษา ความตระหนักรู้

ไวท์เฮด, ลี และผู้ร่วมงาน

แผนกและบริการ

ที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติ
ผลงานตีพิมพ์และบริการทั้งหมดของ Total Inclusivity
Bubble Learning (ประเทศไทย)
การลงทุนในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน
ศูนย์การเรียนรู้ “ห้องสมุดในป่า” (เชียงใหม่, ประเทศไทย)

Whitehead, Lee & Associates บริษัทจำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้คำปรึกษา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสำนักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐไต้หวัน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี เราเชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่มีคุณภาพสูง การตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางธุรกิจการศึกษาสำหรับเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนจากทั่วทุกมุมโลก โครงสร้างขององค์กร WLA ในรูปแบบของการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน (cooperative) จะช่วยให้เราสามารถจัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะทางด้านการศึกษาระดับนานาชาติให้แก่องค์กรของท่านได้ ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงินและมีประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงสุด WLA ก่อตั้งโดยผู้อำนวยการ 2 คน ได้แก่ ดร. สตีเฟน ไวท์เฮด กับ ดร. แพททริค ลี พร้อมกับทีมผู้ร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนที่มีประสบการณ์มายาวนานด้านการจัดการระบบการศึกษาระหว่างประเทศและภาคเอกชน

WLA เป็นองค์กรณ์ธุรกิจที่มีรูปแบบการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันตามยุคสมัยศตวรรษที่ 21 ซึ่งสมาชิกทั้งหมด (ทั้งผู้ช่วยและผู้บริหาร) จะเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการทำงานที่เป็นไปอย่างโปร่งใสแลมีความเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการดึงเอาทักษะความรู้ทางวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล ทีมงานของเรามีความรู้ด้านภาษาอันหลากหลายและมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักศึกษาศาสตร์จากทั่วประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เราเปิดสอนในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำมาแล้วทั่วทุกสารทิศ และพวกเราหลายคนเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติมาก่อนโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เราจึงเข้าใจความซับซ้อนของการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี

บริการ

เราบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน

เนื่องด้วยทางบริษัทให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนของลูกค้าและเพื่อเคารพกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของโลก ทาง WLA จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าการให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำตามที่เขียนไว้เบื้องล่างนี้ เราจะจัดทำขึ้นผ่านทางออนไลน์เท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพบปะเพื่อทำงานร่วมกันในภาคปฏิบัติ หัวข้อเบื้องล่างคือบริการหลักของเรา แต่ละหัวข้ออาจมีรายละเอียดย่อยมากกว่าหนึ่ง ซึ่งจะถูกนำมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลและสถาบันให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

  1. การลงทุน
  2. การฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการแนะนำแนวทาง (เมนเทอร์)
  3. การตลาด
  4. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
  5. การสนับสนุนโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่
  6. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคล
  7. การเพิ่มประสิทธิผลของสถาบัน
  8. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติแคนาดา
  9. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติแคนาดา
  10. การเรียนรู้เทคโนโลยีและการออกแบบ

พันธมิตร / การเชื่อมต่อมืออาชีพ

“WLA ยินดีต้อนรับ ดร.เดนรี เมชิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงเรียนนานาชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส” 1 มกราคม 2565

ข่าว

Important Announcement:

WLA has investors looking to purchase and invest in, international schools
– all sizes, all locations

Please contact Dr Stephen Whitehead at

ติดต่อเรา