ปัญญา การศึกษา ความตระหนักรู้

ไวท์เฮด, ลี และผู้ร่วมงาน

Whitehead, Lee & Associates บริษัทจำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้คำปรึกษา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสำนักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐไต้หวัน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี เราเชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่มีคุณภาพสูง การตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางธุรกิจการศึกษาสำหรับเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนจากทั่วทุกมุมโลก โครงสร้างขององค์กร WLA ในรูปแบบของการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน (cooperative) จะช่วยให้เราสามารถจัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะทางด้านการศึกษาระดับนานาชาติให้แก่องค์กรของท่านได้ ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงินและมีประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงสุด WLA ก่อตั้งโดยผู้อำนวยการ 2 คน ได้แก่ ดร. สตีเฟน ไวท์เฮด กับ ดร. แพททริค ลี พร้อมกับทีมผู้ร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนที่มีประสบการณ์มายาวนานด้านการจัดการระบบการศึกษาระหว่างประเทศและภาคเอกชน

WLA เป็นองค์กรณ์ธุรกิจที่มีรูปแบบการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันตามยุคสมัยศตวรรษที่ 21 ซึ่งสมาชิกทั้งหมด (ทั้งผู้ช่วยและผู้บริหาร) จะเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการทำงานที่เป็นไปอย่างโปร่งใสแลมีความเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการดึงเอาทักษะความรู้ทางวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล ทีมงานของเรามีความรู้ด้านภาษาอันหลากหลายและมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักศึกษาศาสตร์จากทั่วประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เราเปิดสอนในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำมาแล้วทั่วทุกสารทิศ และพวกเราหลายคนเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติมาก่อนโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เราจึงเข้าใจความซับซ้อนของการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี

เราบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน

เนื่องด้วยทางบริษัทให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนของลูกค้าและเพื่อเคารพกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของโลก ทาง WLA จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าการให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำตามที่เขียนไว้เบื้องล่างนี้ เราจะจัดทำขึ้นผ่านทางออนไลน์เท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพบปะเพื่อทำงานร่วมกันในภาคปฏิบัติ หัวข้อเบื้องล่างคือบริการหลักของเรา แต่ละหัวข้ออาจมีรายละเอียดย่อยมากกว่าหนึ่ง ซึ่งจะถูกนำมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลและสถาบันให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

  1. การลงทุน
  2. การฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการแนะนำแนวทาง (เมนเทอร์)
  3. การตลาด
  4. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
  5. การสนับสนุนโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่
  6. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคล
  7. การเพิ่มประสิทธิผลของสถาบัน
  8. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติแคนาดา
  9. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติแคนาดา
  10. การเรียนรู้เทคโนโลยีและการออกแบบ

ข่าว

April 20, 2023

Dr. Stephen Whitehead gave a discussion room on Zoom about the topic of the consequences from unruly children who were toxic masculinity in school without knowing the impact of their actions and how to solve the problem as an indicator via video conference [ZOOM] for Croatia students and teachers from CEESA School.

WLA uses clean energy in all its projects. An example is the Library in the Forest project in San Patong, Chiang Mai. WLA has over ten year’s experienced in converting solar cell energy into electrical energy thereby reducing environmental problems. Alternative energy and sustainable energy are considered the best forms of natural energy. There is no impact on nature or any living creatures.

แผนกและบริการ

The ‘Library in the Forest & Lee Park’ Learning Centre (Chiang Mai, Thailand)
Investment Opportunity in the UK's Buy-to-Let Property Market
การลงทุนในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน
ผลงานตีพิมพ์และบริการทั้งหมดของ Total Inclusivity
ที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติ

Despite inclusivity’s importance and most people’s desire for it, understanding inclusivity can be tricky. This book introduces the concept of Total Inclusivity to organisations, their leaders and employees around the world. It aims to help organisations and those people who create them to become Totally Inclusive Communities, wherein diversity is valued, healthy identities are enabled, respect for difference prevails and every member counts – regardless of their identity mix.

The book provides insights into how identity works and defines Total Inclusivity as concept and practice. Whitehead suggests what organisations can do to safeguard and nurture diverse organisational identities. The book also provides easy-to-follow guidelines on how we can implement Total Inclusivity in organisation through individuals.

Written in an accessible style, while informed by contemporary research into the self, organisations and identities, this book will not only guide organizational members – owners, CEOs, leaders, managers, administrators and every staff member – along the pathway to creating a Totally Inclusive Community, it will establish a bold and provocative ethical standard for organisations to follow as they venture further into this century.

Practical and easy-to-access, this comprehensive guide provides insight into one of the biggest, and most exciting, career transitions and life adventures many teachers ever make.

Starting with a guide to modern men and their behaviours, it then goes on to reveal the 27 different faces of men in detail. For every woman who wants to find out more about the man in her life (or how to recognise the ones she needs to stay away from in future), or for every man who wants to find out why he behaves the way he does, this book is a must.

by Stephen Whitehead (Author)     

9781032136745_cover.indd

BOOK : LEADERS IN SUCCESSION by Patrick Lee

Important Announcement :


Contact Form

Important Announcement :

WLA has investors looking to purchase and invest in, international schools – all sizes, all locations

Please contact Dr Stephen Whitehead at

Dr_Stephen_Whitehead